E-MAIL info@toolscm.nl TEL 06-36078156tussen 9.00-20.00 uur. Ook in weekend bereikbaar
Tools coaching & motivatie.

Nieuws

ADHD maakt gevoeliger voor verslaving!

ADHD maakt gevoeliger voor verslaving!

ADHD kan meestal worden gezien als een erfelijke afwijking van de kleine onderdelen van de hersenen. Deze ´afwijking´ kan een leven lang onopgemerkt blijven. Wanneer u wel klachten ervaart, zullen dit voornamelijk aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit zijn. Dit kan resulteren in concentratieproblemen, snel afgeleid zijn, ondoordachte beslissingen nemen, lichamelijke overactiviteit of het ervaren van een continu gevoel van onrust en moeite met ontspannen.

Wanneer deze symptomen uw functioneren beïnvloeden, zal ADHD in mindere mate gezien worden als oorzaak van uw klachten. Er zal een rookgordijn opgetrokken worden en een tal van andere psychologische aandoeningen worden aangehaald om uw klachten te verklaren.

Co morbiditeit (meerdere stoornissen)

Wanneer er sprake is van ADHD of ADD bestaat de kans dat er forse en meervoudige co morbiditeit aanwezig is. De kans op 3 of meer co morbide stoornissen naast ADHD is zelfs groter dan 1 of 2 co morbide stoornissen (Fayyad, et al., 2007). Veelvoorkomende stoornissen naast ADHD zijn stemmingsstoornissen, angststoornissen en verslaving. Opvallend genoeg komt uit het onderzoek van Fayyad et al. (2007) dat behandeling voornamelijk verstrekt wordt voor de co morbide stoornissen en niet primair ADHD. Tevens kan de aanwezigheid van ADHD een negatieve invloed hebben op de prognose van verslaving (Carpentier, et.al., 2010).  Wanneer het gevolg aangepakt wordt en de oorzaak (ADHD) blijf bestaan kan men terugvallen in oude patronen.

Zelfmedicatie met Speed (Amfetamines)

Bij mensen met  ADHD kan er sprake zijn van een secundaire verslaving om klachten te temperen. Zij merken door gebruik van verdovende middelen dat zij rustiger worden, zich beter kunnen concentreren. Het gebruik van amfetamines (speed) zorgt bij mensen met ADHD voor een gewenst effect. Dit gebeurt veelal voordat er een diagnose ADHD is gesteld. Echter, de combinatie (ADHD en verslaving) is ongunstig en kan mensen in mindere mate responsief maken voor het gebruik van methylfenidaat (Ritalin en Concerta) (Emmerik van Oortmerssen, K., Crunelle, C.L. Carpentier, P.J., 2013).

Testraad en TOOLS C&M

Door snel en effectief in te grijpen kan TOOLS C&M cliënten begeleiden in een vruchtbaar traject. Adequate screening en diagnostiek naar ADHD bij mensen met een verslaving is van belang, aangezien de stoornis vaak niet herkend wordt.  Om het juiste traject aan te kunnen bieden werkt TOOLS C&M samen met Testraad, een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in psychodiagnostisch onderzoek. Hierdoor kan er tijdig afgerekend worden met het rookgordijn rondom ADHD en verslaving en kan er een juist traject voorgesteld worden. Voor meer informatie kan je direct contact opnemen met Tools C&M. Onze N.I.P. psycholoog Mw. Drs. Corina Akkermans, staat tot je beschikking om tijdens een kennismakingsgesprek je verder uitgebreid te informeren. Bel: 06-36078156 of contact via mail.

terug naar vorige pagina