E-MAIL info@toolscm.nl TEL 06-36078156tussen 9.00-20.00 uur. Ook in weekend bereikbaar
Tools coaching & motivatie.

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

 

Tools C&M heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard.

Tools C&M aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Tools C&M garandeert dat de aanvragen via mail, uitsluitend worden gebruikt om in contact te komen met degene die deze heeft verstuurd en niet voor andere doeleinden zal worden gedeeld met derden.

Tools C&M garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Tools C&M gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Tools C&M op geen enkele wijze verantwoordelijk is.

Tools C&M aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van deze links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Tools C&M de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.